CVE-2017-5170

Problém nekontrolovaného prvku Vyhledávací cesta byl nalezen v síti Moxa SoftNVR-IA Live Viewer, verze 3.30.3122 a předchozí verze. An Nekontrolovaný element vyhledávací cesty (DLL Hijacking) byl identifikovány. Chcete-li tuto chybu zabezpečení zneužít, mohl by útočník přejmenovat a škodlivý DLL splnit kritéria aplikace a aplikace by neověřovala správnost DLL. Útočník musí mít přístup pro správce k výchozímu umístění instalace aby byl nainstalován nejistý DLL. Jakmile je aplikace načtena, aplikace DLL může spustit škodlivý kód na úrovni oprávnění aplikace.

MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-17-220-02
BID: http://www.securityfocus.com/bid/100208
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5170

7 let
225 zemí
134k uživatelů
964k výpočtů
Logo www.inv-technology.com
Logo sectech.co.nz
Logo ru.kedacom.com
Logo www.elsec.cz
Logo reolink.com
Logo www.power-shop.gr