CVE-2017-3186

Kamery ACTi včetně řad D, B, I a E používající verzi firmwaru A1D-500-V6.11.31-AC používají nenáhodné výchozí přihlašovací údaje na všech zařízeních. Vzdálený útočník může převzít úplnou kontrolu nad zařízením pomocí výchozích přihlašovacích údajů správce.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/96720/info
CERT-VN: https://www.kb.cert.org/vuls/id/355151
MISC: https://twitter.com/Hfuhs/status/839252357221330944
MISC: https://twitter.com/hack3rsca/status/839599437907386368
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-3186

12 let
256 zemí
744k uživatelů
4988k výpočtů