CVE-2017-3185

Kamery ACTi včetně řad D, B, I a E využívající firmware verze A1D-500-V6.11.31-AC mají webovou aplikaci, která používá GET způsob zpracování požadavků, které obsahují citlivé informace jako např jméno a heslo uživatelského účtu, které mohou tyto informace odhalit prostřednictvím historie prohlížeče, referrerů, webových protokolů a dalších zdrojů.

MISC: https://twitter.com/Hfuhs/status/839252357221330944
MISC: https://twitter.com/hack3rsca/status/839599437907386368
CERT-VN: https://www.kb.cert.org/vuls/id/355151
BID: http://www.securityfocus.com/bid/96720/info
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-3185

12 let
256 zemí
744k uživatelů
4988k výpočtů