CVE-2017-3185

ACTi kamery včetně série D, B, I a E využívající firmware verze A1D-500-V6.11.31-AC má webovou aplikaci, která používá GET způsob zpracování požadavků, které obsahují citlivé informace, jako je např jméno a heslo uživatelského účtu, které mohou tyto informace odhalit přes historii prohlížeče, referrery, webové protokoly a další zdroje.

MISC: https://twitter.com/Hfuhs/status/839252357221330944
MISC: https://twitter.com/hack3rsca/status/839599437907386368
CERT-VN: https://www.kb.cert.org/vuls/id/355151
BID: http://www.securityfocus.com/bid/96720/info
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-3185

8 let
231 zemí
211k uživatelů
1361k výpočtů
Logo www.elsec.cz
Logo secutek.cz
Logo www.eleksys.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo ru.kedacom.com
Logo sectech.co.nz