CVE-2017-2879

V implementaci UPnP používané kamerou Foscam C1 Indoor HD Camera s aplikačním firmwarem 2.52.2.43 existuje chyba zabezpečení týkající se přetečení vyrovnávací paměti. Speciálně vytvořená odpověď na zjišťování UPnP může způsobit přetečení vyrovnávací paměti, což má za následek přepsání libovolných dat. Aby se tato chyba zabezpečení mohla spustit, musí být útočník ve stejné podsíti a odpovědět na zprávu o zjišťování.

MISC: https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0386
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2879

9 let
247 zemí
453k uživatelů
2594k výpočtů
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.elsec.cz
Logo reolink.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo sectech.co.nz
Logo www.inv-technology.com