CVE-2017-2877

Chybí kontrola chyb v rozhraní pro více kamer používané vnitřní HD kamerou Foscam C1 s aplikačním firmwarem 2.52.2.43. Speciálně vytvořený požadavek na portu 10001 by mohl útočníkovi umožnit resetování uživatelských účtů na výchozí tovární nastavení bez ověřování.

MISC: https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0384
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2877

12 let
257 zemí
770k uživatelů
5127k výpočtů