CVE-2017-2877

Chybí kontrola chyb v rozhraní více kamer používaných vnitřní kamerou Foscam C1 se spuštěným firmwarem aplikace 2.52.2.43. Speciálně vytvořený požadavek na portu 10001 by mohl útočníkovi umožnit resetovat uživatelské účty na tovární nastavení bez ověření.

MISC: https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0384
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2877

10 let
251 zemí
633k uživatelů
3462k výpočtů
Logo www.a1securitycameras.com
Logo ru.kedacom.com
Logo reolink.com
Logo www.power-shop.gr
Logo sectech.co.nz
Logo www.inv-technology.com