CVE-2017-2875

V rozhraní pro více kamer používaných kamerou Foscam C1 Indoor HD Camera s aplikačním firmwarem 2.52.2.43 existuje chyba zabezpečení týkající se přetečení vyrovnávací paměti. Speciálně vytvořený požadavek na portu 10 000 může způsobit přetečení vyrovnávací paměti, což má za následek přepsání libovolných dat.

MISC: https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0382
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2875

10 let
251 zemí
633k uživatelů
3462k výpočtů
Logo ru.kedacom.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo reolink.com