CVE-2017-2875

V rozhraní pro více kamer používaných kamerou Foscam C1 Indoor HD Camera s aplikačním firmwarem 2.52.2.43 existuje chyba zabezpečení týkající se přetečení vyrovnávací paměti. Speciálně vytvořený požadavek na portu 10 000 může způsobit přetečení vyrovnávací paměti, což má za následek přepsání libovolných dat.

MISC: https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0382
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2875

10 let
249 zemí
523k uživatelů
2935k výpočtů
Logo www.eleksys.cz
Logo sectech.co.nz
Logo www.power-shop.gr
Logo www.systemy-stech.cz
Logo secutek.cz
Logo www.i4wifi.cz