CVE-2017-2875

V rozhraní pro více kamer používaných kamerou Foscam C1 Indoor HD Camera s aplikačním firmwarem 2.52.2.43 existuje chyba zabezpečení týkající se přetečení vyrovnávací paměti. Speciálně vytvořený požadavek na portu 10 000 může způsobit přetečení vyrovnávací paměti, což má za následek přepsání libovolných dat.

MISC: https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0382
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2875

9 let
247 zemí
453k uživatelů
2594k výpočtů
Logo reolink.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo blog.camcloud.com
Logo www.kelcom.cz
Logo www.i4wifi.cz