CVE-2017-2873

Ve webovém rozhraní správy používané vnitřní HD kamerou Foscam C1 s aplikačním firmwarem 2.52.2.43 existuje zneužitelná chyba zabezpečení vkládání příkazů. Speciálně vytvořený požadavek HTTP může uživateli umožnit vložit libovolné znaky shellu během konfigurace SoftAP, což má za následek vložení příkazu. Útočník může jednoduše odeslat požadavek HTTP do zařízení, aby spustil tuto chybu zabezpečení.

MISC: https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0380
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2873

12 let
256 zemí
744k uživatelů
4988k výpočtů