CVE-2017-2857

V klientovi DDNS používaném vnitřní kamerou Foscam C1 s běžícím firmwarem aplikace 2.52.2.43 existuje chyba zabezpečení týkající se přetečení vyrovnávací paměti. Na zařízeních s povoleným DDNS bude útočník, který dokáže zachytit připojení HTTP, schopen plně kompromitovat zařízení vytvořením nepoctivého serveru HTTP.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0360
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2857

10 let
249 zemí
521k uživatelů
2923k výpočtů
Logo www.elsec.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.eleksys.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo reolink.com
Logo www.a1securitycameras.com