CVE-2017-2857

V klientovi DDNS používaném Foscam C1 Indoor HD Camera s aplikačním firmwarem 2.52.2.43 existuje zneužitelná chyba zabezpečení přetečení vyrovnávací paměti. Na zařízeních s povoleným systémem DDNS bude útočník, který je schopen zachytit připojení HTTP, schopen plně ohrozit zařízení vytvořením nepoctivého serveru HTTP.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0360
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2857

8 let
231 zemí
213k uživatelů
1371k výpočtů
Logo www.power-shop.gr
Logo www.inv-technology.com
Logo www.eleksys.cz
Logo secutek.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.i4wifi.cz