CVE-2017-2854

V klientovi DDNS používaném Foscam C1 Indoor HD Camera s aplikačním firmwarem 2.52.2.43 existuje zneužitelná chyba zabezpečení přetečení vyrovnávací paměti. Na zařízeních s povoleným systémem DDNS bude útočník, který je schopen zachytit připojení HTTP, schopen plně ohrozit zařízení vytvořením nepoctivého serveru HTTP.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0357
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2854

8 let
234 zemí
235k uživatelů
1484k výpočtů
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.elsec.cz