CVE-2017-2854

V klientovi DDNS používaném vnitřní HD kamerou Foscam C1 s aplikačním firmwarem 2.52.2.43 existuje zneužitelná zranitelnost přetečení vyrovnávací paměti. Na zařízeních s povolenou službou DDNS bude útočník, který je schopen zachytit připojení HTTP, schopen plně kompromitovat zařízení vytvořením podvodného serveru HTTP.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0357
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2854

11 let
255 zemí
718k uživatelů
3876k výpočtů
Logo www.kelcom.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.power-shop.gr
Logo www.systemy-stech.cz
Logo reolink.com