CVE-2017-2851

Ve webovém rozhraní pro správu ve vnitřních HD kamerách Foscam C1 s aplikačním firmwarem 2.52.2.37 může speciálně vytvořený požadavek HTTP způsobit přetečení vyrovnávací paměti.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/99190
MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0353
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2851

11 let
254 zemí
606k uživatelů
4056k výpočtů