CVE-2017-2851

Ve webovém rozhraní pro správu v kamerách Foscam C1 Indoor HD s aplikačním firmwarem 2.52.2.37 může speciálně vytvořený požadavek HTTP způsobit přetečení vyrovnávací paměti.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/99190
MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0353
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2851

10 let
251 zemí
579k uživatelů
3203k výpočtů
Logo www.eleksys.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.elsec.cz
Logo ru.kedacom.com