CVE-2017-2851

V rozhraní pro správu webu ve Foscam C1 Indoor HD kamerách s aplikačním firmwarem 2.52.2.37 může speciálně vytvořený HTTP požadavek způsobit přetečení vyrovnávací paměti.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/99190
MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0353
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2851

8 let
232 zemí
222k uživatelů
1417k výpočtů
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo secutek.cz
Logo www.eleksys.cz