CVE-2017-2849

Ve webovém rozhraní pro správu v kamerách Foscam C1 Indoor HD s aplikačním firmwarem 2.52.2.37 může speciálně vytvořený požadavek HTTP umožnit uživateli vkládat libovolné znaky shellu během konfigurace serveru NTP, což má za následek vstřikování příkazů. Útočník může do zařízení jednoduše odeslat požadavek HTTP, aby tuto chybu zabezpečení spustil.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/99184
MISC: https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0351
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2849

8 let
235 zemí
250k uživatelů
1558k výpočtů
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo www.power-shop.gr
Logo www.kelcom.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.elsec.cz