CVE-2017-2849

Ve webovém rozhraní pro správu v kamerách Foscam C1 Indoor HD s aplikačním firmwarem 2.52.2.37 může speciálně vytvořený požadavek HTTP umožnit uživateli vkládat libovolné znaky shellu během konfigurace serveru NTP, což má za následek vložení příkazu. Útočník může jednoduše zaslat zařízení požadavek HTTP, aby tuto chybu zabezpečení spustil.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/99184
MISC: https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0351
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2849

10 let
251 zemí
579k uživatelů
3203k výpočtů
Logo www.inv-technology.com
Logo ru.kedacom.com
Logo reolink.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.elsec.cz
Logo www.kelcom.cz