CVE-2017-2846

Ve webovém rozhraní správy ve vnitřních HD kamerách Foscam C1 s aplikačním firmwarem 2.52.2.37 může speciálně vytvořený požadavek HTTP umožnit uživateli vložit libovolné znaky shellu během ruční konfigurace sítě, což má za následek vložení příkazu. Útočník může jednoduše odeslat požadavek HTTP do zařízení, aby spustil tuto chybu zabezpečení.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/99184
MISC: https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0348
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2846

10 let
255 zemí
696k uživatelů
3767k výpočtů
Logo www.eleksys.cz
Logo sectech.co.nz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo reolink.com
Logo www.power-shop.gr
Logo www.systemy-stech.cz