CVE-2017-2845

V síti existuje zranitelnost vynalezitelného příkazu řízeného rozhraní používaného fotoaparátem Foscam C1 Indoor HD aplikační firmware 2.52.2.37. Může být speciálně vytvořený požadavek HTTP umožnit uživateli vstříknout libovolné znaky shellu během protokolu SMTP konfigurační testy vedoucí k provádění příkazů

MISC: https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0347
BID: http://www.securityfocus.com/bid/99184
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2845

7
let
198
zemí
85k
uživatelů
649k
výpočtů