CVE-2017-2845

Ve webovém rozhraní pro správu, které používá Foscam C1 Indoor HD Camera se spuštěným firmwarem aplikace 2.52.2.37, existuje chyba zabezpečení týkající se zneužití příkazu. Speciálně vytvořený požadavek HTTP umožňuje uživateli vkládat libovolné znaky shellu během testů konfigurace SMTP, což má za následek provedení příkazu

BID: http://www.securityfocus.com/bid/99184
MISC: https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0347
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2845

9 let
248 zemí
474k uživatelů
2697k výpočtů
Logo www.inv-technology.com
Logo www.kelcom.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo blog.camcloud.com
Logo ru.kedacom.com
Logo www.systemy-stech.cz