CVE-2017-2845

V síti existuje zranitelnost vynalezitelného příkazu řízeného rozhraní používaného fotoaparátem Foscam C1 Indoor HD aplikační firmware 2.52.2.37. Může být speciálně vytvořený požadavek HTTP umožnit uživateli vstříknout libovolné znaky shellu během protokolu SMTP konfigurační testy vedoucí k provádění příkazů

MISC: https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0347
BID: http://www.securityfocus.com/bid/99184
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2845

7 let
222 zemí
114k uživatelů
820k výpočtů
Logo www.kelcom.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.eleksys.cz
Logo reolink.com
Logo secutek.cz