CVE-2017-2833

Ve webovém rozhraní pro správu, které používá kamera Foscam C1 Indoor HD Camera se spuštěným firmwarem aplikace 2.52.2.37, existuje chyba zabezpečení týkající se injektáže příkazů. Speciálně vytvořený požadavek HTTP umožňuje uživateli vkládat libovolné znaky shellu, což má za následek vložení příkazu během procesu spouštění. Chcete-li tuto chybu zabezpečení spustit, musí útočník odeslat požadavek HTTP a restartovat zařízení.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/99184
MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0334
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2833

10 let
252 zemí
634k uživatelů
3469k výpočtů
Logo blog.camcloud.com
Logo www.eleksys.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.elsec.cz