CVE-2017-2832

V síti existuje zranitelnost vynalezitelného příkazu řízeného rozhraní používaného fotoaparátem Foscam C1 Indoor HD aplikační firmware 2.52.2.37. Může být speciálně vytvořený požadavek HTTP povolit uživateli, aby během a změna hesla vedoucí k příkazové injekci. Útočník může jednoduše odešlete HTTP požadavek na zařízení spouštět tuto chybu zabezpečení.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0335
BID: http://www.securityfocus.com/bid/99184
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2832

7 let
218 zemí
107k uživatelů
780k výpočtů