CVE-2017-2830

Ve webovém rozhraní pro správu používaném Foscam C1 Indoor HD Camera s aplikačním firmwarem 2.52.2.37 existuje zranitelnost přetečení vyrovnávací paměti. Speciálně vytvořený požadavek HTTP může způsobit přetečení vyrovnávací paměti vedoucí k přepsání libovolných dat. Útočník může jednoduše odeslat požadavek HTTP zařízení, aby spustil tuto chybu zabezpečení.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/99190
MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0331
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2830

8 let
234 zemí
235k uživatelů
1484k výpočtů
Logo www.power-shop.gr
Logo blog.camcloud.com
Logo reolink.com
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.inv-technology.com
Logo www.i4wifi.cz