CVE-2017-2829

V rozhraní pro správu webu používaném vnitřní kamerou Foscam C1 Indoor HD Camera se spuštěným firmwarem aplikace 2.52.2.37 existuje zneužitelná chyba procházení adresářů. Speciálně vytvořený požadavek HTTP může způsobit, že aplikace načte soubor z disku, ale selhání adekvátního filtrování znaků má za následek, že útočníkovi umožní zadat soubor mimo adresář. Útočník může jednoduše odeslat požadavek HTTP do zařízení, aby spustil tuto chybu zabezpečení.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/99250
MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0330
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2829

10 let
253 zemí
671k uživatelů
3646k výpočtů
Logo secutek.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo reolink.com
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.elsec.cz
Logo sectech.co.nz