CVE-2017-2829

V rozhraní pro správu webu, které používá vnitřní kamera Foscam C1 Indoor HD Camera se spuštěným firmwarem aplikace 2.52.2.37, existuje zneužitelná chyba v přístupu k adresáři. Speciálně vytvořený požadavek HTTP může způsobit, že aplikace přečte soubor z disku, ale selhání adekvátního filtrování znaků má za následek to, že útočník může určit soubor mimo adresář. Útočník může do zařízení jednoduše odeslat požadavek HTTP, aby tuto chybu zabezpečení spustil.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/99250
MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0330
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2829

8 let
235 zemí
280k uživatelů
1718k výpočtů
Logo www.kelcom.cz
Logo www.elsec.cz
Logo www.eleksys.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo secutek.cz
Logo www.power-shop.gr