CVE-2017-17106

Pověření pro Zivif PR115-204-P-RS V2.3.4.2103 Webkamery mohou být získané neověřeným vzdáleným útočníkem pomocí standardního webu /cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=getuser HTTP požadavek. Tato zranitelnost existuje kvůli nedostatku ověření ověřování v požadavcích na CGI stránek.

FULLDISC: http://seclists.org/fulldisclosure/2017/Dec/42
MISC: http://packetstormsecurity.com/files/145386/Zivif-PR115-204-P-RS-2.3.4.2103-Bypass-Command-Injection-Hardcoded-Password.html
MISC: https://twitter.com/silascutler/status/938052460328968192
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-17106

7 let
227 zemí
143k uživatelů
1012k výpočtů
Logo www.inv-technology.com
Logo www.eleksys.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.elsec.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo sectech.co.nz