CVE-2017-17106

Přihlašovací údaje pro Zivif PR115-204-P-RS V2.3.4.2103 Webové kamery může získat neověřený vzdálený útočník pomocí standardního webového požadavku HTTP /cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=getuser. Tato chyba zabezpečení existuje kvůli nedostatku kontrol ověřování v požadavcích na stránky CGI.

FULLDISC: http://seclists.org/fulldisclosure/2017/Dec/42
MISC: http://packetstormsecurity.com/files/145386/Zivif-PR115-204-P-RS-2.3.4.2103-Bypass-Command-Injection-Hardcoded-Password.html
MISC: https://twitter.com/silascutler/status/938052460328968192
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-17106

11 let
254 zemí
606k uživatelů
4056k výpočtů