CVE-2017-17106

Pověření pro Zivif PR115-204-P-RS V2.3.4.2103 Webové kamery lze získat pomocí neautentizovaného vzdáleného útočníka pomocí standardního webového / cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=getuser požadavku HTTP. Tato chyba zabezpečení existuje z důvodu nedostatku ověřování ověřování v požadavcích na stránky CGI.

FULLDISC: http://seclists.org/fulldisclosure/2017/Dec/42
MISC: http://packetstormsecurity.com/files/145386/Zivif-PR115-204-P-RS-2.3.4.2103-Bypass-Command-Injection-Hardcoded-Password.html
MISC: https://twitter.com/silascutler/status/938052460328968192
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-17106

8 let
231 zemí
211k uživatelů
1361k výpočtů
Logo sectech.co.nz
Logo www.elsec.cz
Logo www.eleksys.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo secutek.cz
Logo www.i4wifi.cz