CVE-2017-17020

Na zařízeních D-Link DCS-5009 s firmwarem 1.08.11 a starším, DCS-5010 zařízení s firmwarem 1.14.09 a starším a zařízení DCS-5020L s firmware před 1.15.01, vkládání příkazů v alphapd (binární zodpovědný za provoz webového serveru kamery) umožňuje vzdálené ověřených útočníků spustit kód prostřednictvím dezinfekce Uživatelský vstup /setSystemAdmin v poli AdminID se předává přímo k volání do systému.

MISC: https://www.fidusinfosec.com/dlink-dcs-5030l-remote-code-execution-cve-2017-17020/
CONFIRM: http://supportannouncement.us.dlink.com/announcement/publication.aspx?name=SAP10084
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-17020

12 let
256 zemí
767k uživatelů
5110k výpočtů