CVE-2017-16566

Na zařízeních Jooan IP Camera A5 2.3.36 nezabezpečený server FTP nevyžaduje ověření, což umožňuje vzdáleným útočníkům číst nebo vyměňovat soubory základního systému, včetně souborů používaných k ověřování (například passwd a shadow). To může být zneužito k získání úplné kontroly nad kořenovou úrovní zařízení.

MISC: https://siggyd.github.io/Advisories/CVE-2017-16566
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-16566

10 let
252 zemí
634k uživatelů
3469k výpočtů
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.power-shop.gr
Logo reolink.com
Logo sectech.co.nz
Logo www.kelcom.cz
Logo blog.camcloud.com