CVE-2017-15885

Odráží XSS ve webovém administračním portálu na Axis 2100 Network Camera 2.03 umožňuje útočníkovi spustit libovolný JavaScript pomocí parametru conf_Layout_OwnTitle pro view / view.shtml. POZNÁMKA: toto by se mohlo překrývat CVE-2007-5214.

MISC: https://distributedcompute.com/2017/10/24/axis-2100-network-camera-2-03-xss-vulnerability/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-15885

10 let
251 zemí
582k uživatelů
3221k výpočtů
Logo www.inv-technology.com
Logo blog.camcloud.com
Logo ru.kedacom.com
Logo www.kelcom.cz
Logo reolink.com
Logo www.a1securitycameras.com