CVE-2017-15885

Odražený XSS ve webovém administračním portálu na Axis 2100 Network Camera 2.03 umožňuje útočníkovi spustit libovolný JavaScript přes parametr conf_Layout_OwnTitle na view/view.shtml. POZNÁMKA: Toto se může překrývat CVE-2007-5214.

MISC: https://distributedcompute.com/2017/10/24/axis-2100-network-camera-2-03-xss-vulnerability/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-15885

11 let
254 zemí
605k uživatelů
4053k výpočtů