CVE-2017-15885

Odráží XSS v portálu pro správu webu v síti Axis 2100 Kamera 2.03 umožňuje útočníkovi provést libovolný JavaScript přes parametr conf_Layout_OwnTitle pro zobrazení / view.shtml. POZNÁMKA: toto by mohlo být překrývání CVE-2007-5214.

MISC: https://distributedcompute.com/2017/10/24/axis-2100-network-camera-2-03-xss-vulnerability/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-15885

7 let
216 zemí
100k uživatelů
738k výpočtů