CVE-2017-15290

Mirasys Video Management System (VMS) 6.x před 6.4.6, 7.x před 7.5.15 a 8.x před 8.1.1 má proces přihlášení, při kterém jsou data ze serveru zasílána klientovi, a ne všechna tato data jsou vyžadována pro funkčnost klienta.

MISC: https://ipvm.com/forums/video-surveillance/topics/mirasys-happy-with-bad-security-unless-hit-with-bad-press
MISC: https://www.dropbox.com/s/un43q74ie55wtpe/mirasys-vms-leak-2017.zip?dl=1
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-15290

10 let
251 zemí
614k uživatelů
3370k výpočtů
Logo www.eleksys.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.elsec.cz
Logo reolink.com
Logo www.kelcom.cz