CVE-2017-15290

Mirasys Video Management System (VMS) 6.x před 6.4.6, 7.x před 7.5.15 a 8.x před 8.1.1 má proces přihlášení, při kterém jsou data ze serveru zasílána klientovi, nikoli všechna tato data jsou vyžadována pro funkčnost klienta.

MISC: https://ipvm.com/forums/video-surveillance/topics/mirasys-happy-with-bad-security-unless-hit-with-bad-press
MISC: https://www.dropbox.com/s/un43q74ie55wtpe/mirasys-vms-leak-2017.zip?dl=1
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-15290

9 let
248 zemí
496k uživatelů
2804k výpočtů
Logo www.power-shop.gr
Logo blog.camcloud.com
Logo www.a1securitycameras.com
Logo sectech.co.nz
Logo www.eleksys.cz
Logo www.inv-technology.com