CVE-2017-14953

** VYŘAZENO ** IP kamery HikVision Wi-Fi, pokud jsou použity v kabelové konfiguraci, umožňují fyzicky blízkým útočníkům vyvolat spojení s libovolným přístupovým bodem využitím výchozího SSID bez šifrování nebo autentizace WiFi. POZNÁMKA: Prodejce uvádí, že se nejedná o chybu zabezpečení, ale spíše o zvýšení útočné plochy produktu.

FULLDISC: http://seclists.org/fulldisclosure/2017/Nov/43
MISC: http://packetstormsecurity.com/files/145131/HikVision-Wi-Fi-IP-Camera-Wireless-Access-Point-State.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-14953

9 let
239 zemí
341k uživatelů
2027k výpočtů
Logo www.inv-technology.com
Logo blog.camcloud.com
Logo sectech.co.nz
Logo www.eleksys.cz
Logo www.elsec.cz
Logo ru.kedacom.com