CVE-2017-14953

** SPORY ** IP kamery HikVision Wi-Fi, pokud se používají v kabelové konfiguraci, umožňují fyzicky blízkým útočníkům vyvolat spojení s libovolným přístupovým bodem využitím výchozího SSID bez šifrování nebo ověřování WiFi. POZNÁMKA: Prodejce uvádí, že se nejedná o chybu zabezpečení, ale spíše o zvýšení útočné plochy produktu.

FULLDISC: http://seclists.org/fulldisclosure/2017/Nov/43
MISC: http://packetstormsecurity.com/files/145131/HikVision-Wi-Fi-IP-Camera-Wireless-Access-Point-State.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-14953

12 let
256 zemí
716k uživatelů
4780k výpočtů