CVE-2017-14263

Zařízení Honeywell NVR umožňují vzdáleným útočníkům vytvořit uživatelský účet ve skupině administrátorů využitím přístupu k účtu hosta k získání ID relace a poté odesláním tohoto ID relace v požadavku userManager.addUser na /RPC2 URI. Útočník se může přihlásit k zařízení pomocí tohoto nového uživatelského účtu a plně ovládat zařízení.

MISC: https://github.com/zzz66686/Honeywell_NVR_vul
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-14263

11 let
254 zemí
606k uživatelů
4056k výpočtů