CVE-2017-13774

Zařízení Hikvision iVMS-4200 starší než v2.6.2.7 umožňují místním uživatelům generovat kódy pro obnovení hesla prostřednictvím nespecifikovaných vektorů.

MISC: https://ipvm.com/reports/hik-vms-pass
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-13774

12 let
256 zemí
744k uživatelů
4988k výpočtů