CVE-2017-11635

Problém byl objeven na zařízení Wireless IP Camera 360. Útočníci mohou číst nahrávky pomocí navigace na / mnt / idea0 nebo / mnt / idea1 na paměťové kartě SD.

MISC: https://github.com/eloygn/IT_Security_Research_WirelessIP_camera_family
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-11635

8 let
231 zemí
200k uživatelů
1306k výpočtů
Logo www.eleksys.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.inv-technology.com
Logo www.power-shop.gr
Logo blog.camcloud.com