CVE-2017-11635

U zařízení Wireless IP Camera 360 byl zjištěn problém. Útočníci mohou číst nahrávky přechodem na /mnt/idea0 nebo /mnt/idea1 na paměťové kartě SD.

MISC: https://github.com/eloygn/IT_Security_Research_WirelessIP_camera_family
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-11635

11 let
254 zemí
606k uživatelů
4056k výpočtů