CVE-2017-11634

Na zařízeních Wireless IP Camera 360 byl objeven problém. Vzdálení útočníci mohou objevit slabě zakódované heslo správce připojením k portu TCP 9527 a přečtením pole pro heslo v informacích o ladění, např. NTBCS19C odpovídá heslu 123456.

MISC: https://github.com/eloygn/IT_Security_Research_WirelessIP_camera_family
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-11634

10 let
253 zemí
671k uživatelů
3646k výpočtů
Logo reolink.com
Logo www.inv-technology.com
Logo www.elsec.cz
Logo ru.kedacom.com
Logo www.eleksys.cz
Logo secutek.cz