CVE-2017-11634

Problém byl zjištěn u zařízení Wireless IP Camera 360. Dálkový Útočníci mohou navázat slabo zakódované heslo administrátora TCP port 9527 a čtení hesla pole ladění informace, např. nTBCS19C odpovídá heslu 123456.

MISC: https://github.com/eloygn/IT_Security_Research_WirelessIP_camera_family
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-11634

7 let
222 zemí
114k uživatelů
820k výpočtů
Logo reolink.com
Logo www.kelcom.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.elsec.cz
Logo www.eleksys.cz
Logo www.i4wifi.cz