CVE-2017-11634

Na zařízeních bezdrátové IP kamery 360 byl objeven problém. Vzdálení útočníci mohou objevit slabě kódované heslo správce připojením k portu TCP 9527 a přečtením pole hesla v ladících informacích, např. NTBCS19C odpovídá heslu 123456.

MISC: https://github.com/eloygn/IT_Security_Research_WirelessIP_camera_family
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-11634

8 let
235 zemí
279k uživatelů
1711k výpočtů
Logo www.kelcom.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo ru.kedacom.com
Logo www.inv-technology.com
Logo reolink.com
Logo www.elsec.cz