CVE-2017-11634

U zařízení Wireless IP Camera 360 byl zjištěn problém. Vzdálení útočníci mohou zjistit slabě zakódované heslo správce připojením k portu TCP 9527 a přečtením pole hesla v ladicích informacích, např. nTBCS19C odpovídá heslu 123456.

MISC: https://github.com/eloygn/IT_Security_Research_WirelessIP_camera_family
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-11634

12 let
256 zemí
744k uživatelů
4988k výpočtů