CVE-2017-11634

Na zařízeních Wireless IP Camera 360 byl objeven problém. Vzdálení útočníci mohou zjistit slabě zakódované heslo správce připojením k portu TCP 9527 a přečtením pole hesla v ladicích informacích, např. NTBCS19C odpovídá heslu 123456.

MISC: https://github.com/eloygn/IT_Security_Research_WirelessIP_camera_family
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-11634

10 let
252 zemí
634k uživatelů
3469k výpočtů
Logo www.a1securitycameras.com
Logo secutek.cz
Logo reolink.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo www.eleksys.cz