CVE-2017-11634

Problém byl objeven na zařízení Wireless IP Camera 360. Vzdálení útočníci mohou objevit slabě zakódované heslo administrátora připojením k TCP portu 9527 a čtením pole hesla ladicích informací, např. NTBCS19C odpovídá heslu 123456.

MISC: https://github.com/eloygn/IT_Security_Research_WirelessIP_camera_family
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-11634

8 let
231 zemí
200k uživatelů
1306k výpočtů
Logo www.elsec.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo www.inv-technology.com
Logo sectech.co.nz
Logo www.systemy-stech.cz