CVE-2017-11634

Problém byl zjištěn u zařízení Wireless IP Camera 360. Dálkový Útočníci mohou navázat slabo zakódované heslo administrátora TCP port 9527 a čtení hesla pole ladění informace, např. nTBCS19C odpovídá heslu 123456.

MISC: https://github.com/eloygn/IT_Security_Research_WirelessIP_camera_family
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-11634

7 let
225 zemí
134k uživatelů
964k výpočtů
Logo www.power-shop.gr
Logo blog.camcloud.com
Logo ru.kedacom.com
Logo sectech.co.nz
Logo reolink.com
Logo www.i4wifi.cz