CVE-2017-11634

Problém byl objeven na zařízení Wireless IP Camera 360. Vzdálení útočníci mohou objevit slabě zakódované heslo administrátora připojením k TCP portu 9527 a čtením pole hesla ladicích informací, např. NTBCS19C odpovídá heslu 123456.

MISC: https://github.com/eloygn/IT_Security_Research_WirelessIP_camera_family
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-11634

8 let
234 zemí
235k uživatelů
1484k výpočtů
Logo reolink.com
Logo ru.kedacom.com
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.elsec.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo blog.camcloud.com