CVE-2017-11634

Problém byl zjištěn u zařízení Wireless IP Camera 360. Dálkový Útočníci mohou navázat heslo slabo zakódovaného administrátora TCP port 9527 a čtení hesla pole ladění informace, např. nTBCS19C odpovídá heslu 123456.

MISC: https://github.com/eloygn/IT_Security_Research_WirelessIP_camera_family
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-11634

8 let
228 zemí
163k uživatelů
1115k výpočtů
Logo ru.kedacom.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo secutek.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo www.inv-technology.com