CVE-2017-11633

Problém byl objeven na zařízení Wireless IP Camera 360. Vzdálení útočníci mohou objevit pověření RTSP připojením k portu TCP 9527 a čtení pole InsertConnect.

MISC: https://github.com/eloygn/IT_Security_Research_WirelessIP_camera_family
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-11633

8 let
231 zemí
213k uživatelů
1371k výpočtů
Logo sectech.co.nz
Logo www.power-shop.gr
Logo www.eleksys.cz
Logo secutek.cz
Logo ru.kedacom.com
Logo www.inv-technology.com