CVE-2017-11633

Problém byl zjištěn u zařízení Wireless IP Camera 360. Dálkový útočníci mohou zjistit pověření RTSP připojením k portu TCP 9527 a čtení pole InsertConnect.

MISC: https://github.com/eloygn/IT_Security_Research_WirelessIP_camera_family
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-11633

7 let
222 zemí
114k uživatelů
820k výpočtů
Logo secutek.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.eleksys.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo reolink.com