CVE-2017-11633

U zařízení Wireless IP Camera 360 byl zjištěn problém. Vzdálení útočníci mohou zjistit přihlašovací údaje RTSP připojením k portu TCP 9527 a přečtením pole InsertConnect.

MISC: https://github.com/eloygn/IT_Security_Research_WirelessIP_camera_family
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-11633

11 let
254 zemí
605k uživatelů
4053k výpočtů