CVE-2017-11633

Na zařízeních Wireless IP Camera 360 byl objeven problém. Vzdálení útočníci mohou zjistit pověření RTSP připojením k portu TCP 9527 a čtením pole InsertConnect.

MISC: https://github.com/eloygn/IT_Security_Research_WirelessIP_camera_family
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-11633

10 let
252 zemí
634k uživatelů
3469k výpočtů
Logo www.power-shop.gr
Logo www.kelcom.cz
Logo sectech.co.nz
Logo www.inv-technology.com
Logo www.eleksys.cz
Logo ru.kedacom.com