CVE-2017-11633

Problém byl zjištěn u zařízení Wireless IP Camera 360. Dálkový útočníci mohou zjistit pověření RTSP připojením k portu TCP 9527 a čtení pole InsertConnect.

MISC: https://github.com/eloygn/IT_Security_Research_WirelessIP_camera_family
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-11633

8 let
228 zemí
163k uživatelů
1115k výpočtů
Logo www.inv-technology.com
Logo www.kelcom.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo reolink.com
Logo www.eleksys.cz
Logo www.elsec.cz