CVE-2017-11633

Na zařízeních Wireless IP Camera 360 byl objeven problém. Vzdálení útočníci mohou objevit pověření RTSP připojením k portu TCP 9527 a čtením pole InsertConnect.

MISC: https://github.com/eloygn/IT_Security_Research_WirelessIP_camera_family
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-11633

10 let
253 zemí
671k uživatelů
3646k výpočtů
Logo blog.camcloud.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo reolink.com
Logo www.inv-technology.com
Logo ru.kedacom.com