CVE-2017-11632

Problém byl objeven na zařízení Wireless IP Camera 360. Kořenový účet se známým hash heslem SHA-512 existuje, což usnadňuje vzdáleným útočníkům získat administrativní přístup prostřednictvím relace TELNET.

MISC: https://github.com/eloygn/IT_Security_Research_WirelessIP_camera_family
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-11632

8 let
234 zemí
235k uživatelů
1484k výpočtů
Logo secutek.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.eleksys.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.inv-technology.com
Logo www.power-shop.gr