CVE-2017-11632

Problém byl zjištěn u zařízení Wireless IP Camera 360. Kořen účet se známým hash heslem SHA-512 existuje, což způsobuje snadnější pro vzdálené útočníky získat administrativní přístup prostřednictvím a TELNET relace.

MISC: https://github.com/eloygn/IT_Security_Research_WirelessIP_camera_family
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-11632

7 let
222 zemí
114k uživatelů
820k výpočtů
Logo reolink.com
Logo www.elsec.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo secutek.cz
Logo www.eleksys.cz