CVE-2017-11632

U zařízení Wireless IP Camera 360 byl zjištěn problém. Existuje účet root se známým hashem hesla SHA-512, který vzdáleným útočníkům usnadňuje získat přístup pro správu prostřednictvím relace TELNET.

MISC: https://github.com/eloygn/IT_Security_Research_WirelessIP_camera_family
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-11632

12 let
256 zemí
744k uživatelů
4988k výpočtů