CVE-2017-11632

Na zařízeních Wireless IP Camera 360 byl objeven problém. Existuje root účet se známým hash heslem SHA-512, což vzdáleným útočníkům usnadňuje přístup pro správce prostřednictvím relace TELNET.

MISC: https://github.com/eloygn/IT_Security_Research_WirelessIP_camera_family
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-11632

10 let
252 zemí
638k uživatelů
3486k výpočtů
Logo ru.kedacom.com
Logo www.inv-technology.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.eleksys.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo secutek.cz