CVE-2017-11632

Problém byl zjištěn u zařízení Wireless IP Camera 360. Kořen účet se známým hash heslem SHA-512 existuje, což způsobuje snadnější pro vzdálené útočníky získat administrativní přístup prostřednictvím a TELNET relace.

MISC: https://github.com/eloygn/IT_Security_Research_WirelessIP_camera_family
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-11632

7
let
198
zemí
85k
uživatelů
649k
výpočtů