CVE-2017-11632

Problém byl zjištěn u zařízení Wireless IP Camera 360. Kořen účet se známým hash heslem SHA-512 existuje, což z něj dělá snadnější pro vzdálené útočníky získat administrativní přístup prostřednictvím a TELNET relace.

MISC: https://github.com/eloygn/IT_Security_Research_WirelessIP_camera_family
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-11632

8 let
228 zemí
163k uživatelů
1115k výpočtů
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.kelcom.cz
Logo ru.kedacom.com
Logo www.eleksys.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo reolink.com