CVE-2017-11632

Na zařízeních Wireless IP Camera 360 byl objeven problém. Existuje kořenový účet se známým hashem hesla SHA-512, který vzdáleným útočníkům usnadňuje získání přístupu pro správce prostřednictvím relace TELNET.

MISC: https://github.com/eloygn/IT_Security_Research_WirelessIP_camera_family
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-11632

9 let
247 zemí
452k uživatelů
2588k výpočtů
Logo sectech.co.nz
Logo reolink.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.kelcom.cz
Logo www.elsec.cz