CVE-2016-9155

Následující modely IP kamer SIEMENS CCMW3025, CVMW3025-IR, CFMW3025 starší než verze 1.41_SP18_S1; CCPW3025, CCPW5025 před verzí 0.1.73_S1; CCMD3025-DN18 před verzí v1.394_S1; CCID1445-DN18, CCID1445-DN28, CCID1145-DN36, CFIS1425, CCIS1425, CFMS2025, CCMS2025, CVMS2025-IR, CFMW1025, CCMW1025, CCMW1025 může za určitých okolností umožnit přístup k webovému serveru v útoku před verzí 1 v1

BID: http://www.securityfocus.com/bid/94392
CONFIRM: https://www.siemens.com/cert/pool/cert/siemens_security_advisory_ssa-284765.pdf
MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-322-01
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-9155

12 let
255 zemí
680k uživatelů
4502k výpočtů