CVE-2016-5678

NUUO NVRmini 2 1.0.0 až 3.0.0 a NUUO NVRsolo 1.0.0 až 3.0.0 mají hardcoded root pověření, která umožňuje vzdáleným útočníkům získat administrativní přístup prostřednictvím nespecifikovaných vektorů.

EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/40200/
CERT-VN: http://www.kb.cert.org/vuls/id/856152
BID: http://www.securityfocus.com/bid/92318
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-5678

8 let
228 zemí
163k uživatelů
1115k výpočtů
Logo reolink.com
Logo www.power-shop.gr
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.i4wifi.cz