CVE-2016-5678

NUUO NVRmini 2 1.0.0 až 3.0.0 a NUUO NVRsolo 1.0.0 až 3.0.0 mají pevně zakódovaná pověření root, což umožňuje vzdáleným útočníkům získat přístup pro správu prostřednictvím nespecifikovaných vektorů.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/92318
CERT-VN: http://www.kb.cert.org/vuls/id/856152
EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/40200/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-5678

9 let
247 zemí
453k uživatelů
2593k výpočtů
Logo www.elsec.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo secutek.cz
Logo ru.kedacom.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo sectech.co.nz