CVE-2016-5678

NUUO NVRmini 2 1.0.0 až 3.0.0 a NUUO NVRsolo 1.0.0 až 3.0.0 mají pevně zakódované kořenové přihlašovací údaje, které umožňují vzdáleným útočníkům získat administrativní přístup prostřednictvím blíže nespecifikovaných vektorů.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/92318
CERT-VN: http://www.kb.cert.org/vuls/id/856152
EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/40200/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-5678

10 let
253 zemí
677k uživatelů
3675k výpočtů
Logo www.inv-technology.com
Logo www.eleksys.cz
Logo reolink.com
Logo www.power-shop.gr
Logo secutek.cz
Logo sectech.co.nz