CVE-2016-5677

NUUO NVRmini 2 1.7.5 až 3.0.0, NUUO NVRsolo 1.0.0 až 3.0.0 a NETGEAR ReadyNAS Surveillance 1.1.1 až 1.4.1 mají pro účet nuuoeng pevně zakódované heslo qwe23622260, které umožňuje vzdáleným útočníkům získat citlivé informace prostřednictvím požadavku php __nvr_status ___.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/92318
CERT-VN: http://www.kb.cert.org/vuls/id/856152
EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/40200/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-5677

10 let
252 zemí
634k uživatelů
3469k výpočtů
Logo www.inv-technology.com
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo sectech.co.nz
Logo www.eleksys.cz
Logo www.kelcom.cz