CVE-2016-5677

NUUO NVRmini 2 1.7.5 až 3.0.0, NUUO NVRsolo 1.0.0 až 3.0.0, a NETGEAR ReadyNAS Surveillance 1.1.1 až 1.4.1 mají hardcoded qwe23622260 heslo pro účet nuuoeng, který umožňuje vzdálené ovládání Útočníci získávají citlivé informace prostřednictvím __nvr_status ___. php žádost.

EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/40200/
CERT-VN: http://www.kb.cert.org/vuls/id/856152
BID: http://www.securityfocus.com/bid/92318
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-5677

8 let
228 zemí
162k uživatelů
1107k výpočtů
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.eleksys.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo secutek.cz
Logo sectech.co.nz
Logo www.a1securitycameras.com