CVE-2016-5677

NUUO NVRmini 2 1.7.5 až 3.0.0, NUUO NVRsolo 1.0.0 až 3.0.0 a NETGEAR ReadyNAS Surveillance 1.1.1 až 1.4.1 mají pevně zadané heslo qwe23622260 pro účet nuuoeng, které umožňuje vzdáleným útočníkům získávat citlivé informace prostřednictvím požadavku __nvr_status ___. php.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/92318
CERT-VN: http://www.kb.cert.org/vuls/id/856152
EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/40200/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-5677

10 let
253 zemí
671k uživatelů
3646k výpočtů
Logo ru.kedacom.com
Logo www.power-shop.gr
Logo www.a1securitycameras.com
Logo secutek.cz
Logo sectech.co.nz
Logo www.elsec.cz