CVE-2016-4520

Systém pro správu videa Schneider Electric Pelco Digital Sentry s firmwarem před verzí 7.14 má pevně zakódovaná pověření, která umožňují vzdáleným útočníkům získat přístup a následně spustit libovolný kód prostřednictvím nespecifikovaných vektorů.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/91783
CONFIRM: http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/SEVD-2016-153-01
MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-196-01
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-4520

10 let
249 zemí
521k uživatelů
2921k výpočtů
Logo www.eleksys.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.inv-technology.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.kelcom.cz