CVE-2016-4520

Schneider Electric Pelco Digital Sentry Video Management System s firmwarem před 7.14 má pevně zakódované přihlašovací údaje, což umožňuje vzdáleným útočníkům získat přístup a následně spustit libovolný kód pomocí neurčených vektorů.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/91783
CONFIRM: http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/SEVD-2016-153-01
MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-196-01
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-4520

10 let
253 zemí
671k uživatelů
3646k výpočtů
Logo www.kelcom.cz
Logo sectech.co.nz
Logo secutek.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.elsec.cz
Logo reolink.com