CVE-2016-4520

Schneider Electric Pelco Digital Sentry Video Management System s firmwarem před 7.14 má pevně zakódovaná přihlašovací údaje, které umožňují vzdáleným útočníkům získat přístup a následně provádět libovolný kód prostřednictvím nespecifikovaných vektorů.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/91783
CONFIRM: http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/SEVD-2016-153-01
MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-196-01
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-4520

9 let
238 zemí
322k uživatelů
1932k výpočtů
Logo sectech.co.nz
Logo ru.kedacom.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo reolink.com
Logo www.kelcom.cz