CVE-2016-4520

Schneider Electric Pelco digitální Sentry Video Management System s firmware před 7.14 má hardcoded pověření, která umožňuje vzdálené útočníkům získat přístup a následně spouštět libovolný kód, prostřednictvím nespecifikovaných vektorů.

MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-196-01
CONFIRM: http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/SEVD-2016-153-01
BID: http://www.securityfocus.com/bid/91783
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-4520

7 let
228 zemí
153k uživatelů
1064k výpočtů
Logo www.kelcom.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo ru.kedacom.com
Logo reolink.com
Logo www.power-shop.gr
Logo www.eleksys.cz