CVE-2016-4520

Schneider Electric Pelco Digital Sentry Video Management System s firmwarem před 7.14 má hardcoded pověření, která umožňuje vzdáleným útočníkům získat přístup, a následně vykonat libovolný kód, přes nespecifikované vektory.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/91783
CONFIRM: http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/SEVD-2016-153-01
MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-196-01
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-4520

8 let
232 zemí
222k uživatelů
1417k výpočtů
Logo www.i4wifi.cz
Logo ru.kedacom.com
Logo www.elsec.cz
Logo sectech.co.nz
Logo www.inv-technology.com
Logo www.power-shop.gr