CVE-2016-4520

Schneider Electric Pelco Digital Sentry Video Management System s firmwarem starším než 7.14 má pevně zakódované přihlašovací údaje, které umožňují vzdáleným útočníkům získat přístup a následně spustit libovolný kód prostřednictvím nespecifikovaných vektorů.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/91783
CONFIRM: http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/SEVD-2016-153-01
MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-196-01
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-4520

11 let
254 zemí
605k uživatelů
4053k výpočtů