CVE-2016-10140

Zjišťování informací a autentizace bypass existuje v konfiguraci Apache HTTP Server dodávané se systémem ZoneMinder v1.30 a v1.29, který umožňuje vzdálenému neověřenému útočníkovi procházet všechny adresáře v kořenovém adresáři webu, např. vzdálené neověřené útočník může zobrazit všechny obrazy CCTV na serveru pomocí URI událostí / událostí.

MISC: http://seclists.org/bugtraq/2017/Feb/6
MISC: http://seclists.org/fulldisclosure/2017/Feb/11
CONFIRM: https://github.com/ZoneMinder/ZoneMinder/commit/71898df7565ed2a51dfe76a1cf30ddb81fc888ba
CONFIRM: https://github.com/ZoneMinder/ZoneMinder/pull/1697
BID: http://www.securityfocus.com/bid/96849
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-10140

8 let
228 zemí
174k uživatelů
1170k výpočtů
Logo www.power-shop.gr
Logo www.systemy-stech.cz
Logo sectech.co.nz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo secutek.cz
Logo www.inv-technology.com