CVE-2016-10140

V konfiguraci serveru Apache HTTP Server v balíku se ZoneMinder v1.30 a v1.29 existuje chyba zabezpečení pro obcházení informací a ověřování, která umožňuje vzdálenému neověřenému útočníkovi procházet všechny adresáře v kořenovém adresáři webu, např. vzdálený neověřený útočník může zobrazit všechny obrazy CCTV na serveru prostřednictvím /events URI.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/96849
CONFIRM: https://github.com/ZoneMinder/ZoneMinder/commit/71898df7565ed2a51dfe76a1cf30ddb81fc888ba
CONFIRM: https://github.com/ZoneMinder/ZoneMinder/pull/1697
MISC: http://seclists.org/bugtraq/2017/Feb/6
MISC: http://seclists.org/fulldisclosure/2017/Feb/11
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-10140

11 let
254 zemí
606k uživatelů
4056k výpočtů