CVE-2016-10140

V konfiguraci serveru Apache HTTP Server dodávané s ZoneMinder v1.30 a v1.29 existuje chyba zabezpečení týkající se obcházení informací a ověřování, která umožňuje vzdálenému neověřenému útočníkovi procházet všechny adresáře ve webovém kořenovém adresáři, např. Vzdálený neověřený útočník může zobrazit všechny obrázky CCTV na serveru přes / events URI.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/96849
CONFIRM: https://github.com/ZoneMinder/ZoneMinder/commit/71898df7565ed2a51dfe76a1cf30ddb81fc888ba
CONFIRM: https://github.com/ZoneMinder/ZoneMinder/pull/1697
MISC: http://seclists.org/bugtraq/2017/Feb/6
MISC: http://seclists.org/fulldisclosure/2017/Feb/11
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-10140

10 let
249 zemí
521k uživatelů
2923k výpočtů
Logo www.power-shop.gr
Logo secutek.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo blog.camcloud.com
Logo www.eleksys.cz
Logo www.i4wifi.cz