CVE-2016-10140

V konfiguraci serveru Apache HTTP Server dodávané s ZoneMinder v1.30 a v1.29 existuje chyba zabezpečení týkající se obcházení informací a ověření na serveru přes / events URI.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/96849
CONFIRM: https://github.com/ZoneMinder/ZoneMinder/commit/71898df7565ed2a51dfe76a1cf30ddb81fc888ba
CONFIRM: https://github.com/ZoneMinder/ZoneMinder/pull/1697
MISC: http://seclists.org/bugtraq/2017/Feb/6
MISC: http://seclists.org/fulldisclosure/2017/Feb/11
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-10140

10 let
252 zemí
634k uživatelů
3469k výpočtů
Logo sectech.co.nz
Logo secutek.cz
Logo reolink.com
Logo www.elsec.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo www.power-shop.gr