CVE-2015-8257

Skript devtools.sh v síťových kamerách AXIS umožňuje vzdáleným ověřeným uživatelům spouštět libovolné příkazy prostřednictvím metaznaků shellu v parametru app na (1) app_license.shtml, (2) app_license_custom.shtml, (3) app_index.shtml nebo (4) app_params.shtml.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/92159
EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/40171/
MISC: http://packetstormsecurity.com/files/138083/AXIS-Authenticated-Remote-Command-Execution.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-8257

10 let
253 zemí
677k uživatelů
3675k výpočtů
Logo www.inv-technology.com
Logo blog.camcloud.com
Logo reolink.com
Logo www.kelcom.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo ru.kedacom.com