CVE-2015-8257

Skript devtools.sh v síťových kamerách AXIS umožňuje vzdáleným ověřeným uživatelům provádět libovolné příkazy prostřednictvím metaznaků prostředí v parametru aplikace na (1) app_license.shtml, (2) app_license_custom.shtml, (3) app_index.shtml nebo (4) app_params.shtml.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/92159
EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/40171/
MISC: http://packetstormsecurity.com/files/138083/AXIS-Authenticated-Remote-Command-Execution.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-8257

9 let
248 zemí
474k uživatelů
2697k výpočtů
Logo reolink.com
Logo www.power-shop.gr
Logo sectech.co.nz
Logo secutek.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo blog.camcloud.com