CVE-2015-8256

Vícenásobné chyby zabezpečení v oblasti skriptování mezi stránkami (XSS) v síťových kamerách Axis.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/97699
EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/39683/
MISC: http://packetstormsecurity.com/files/141674/AXIS-Network-Camera-Cross-Site-Scripting.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-8256

11 let
255 zemí
718k uživatelů
3876k výpočtů
Logo www.eleksys.cz
Logo sectech.co.nz
Logo secutek.cz
Logo www.elsec.cz
Logo ru.kedacom.com
Logo www.systemy-stech.cz