CVE-2015-2280

snwrite.cgi v síti AirLink101 SkyIPCam1620W Wireless N MPEG4 3GPP fotoaparát s firmware FW_AIC1620W_1.1.0-12_20120709_r1192.pck umožňuje vzdáleně ověřeným uživatelům spouštět libovolné příkazy OS přes shell metacharacters v parametru mac.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/535963/100/0/threaded
EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/37527/
FULLDISC: http://seclists.org/fulldisclosure/2015/Jul/40
MISC: http://packetstormsecurity.com/files/132609/AirLink101-SkyIPCam1620W-OS-Command-Injection.html
MISC: https://www.coresecurity.com/advisories/airlink101-skyipcam1620w-os-command-injection
BID: http://www.securityfocus.com/bid/75597
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-2280

8 let
228 zemí
174k uživatelů
1170k výpočtů
Logo www.i4wifi.cz
Logo reolink.com
Logo blog.camcloud.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo secutek.cz
Logo www.kelcom.cz