CVE-2015-2280

snwrite.cgi v AirLink101 SkyIPCam1620W Bezdrátová síťová kamera MPEG4 3GPP s firmwarem FW_AIC1620W_1.1.0-12_20120709_r1192.pck umožňuje vzdáleným ověřeným uživatelům provádět libovolné příkazy operačního systému pomocí shell metacharnaků v parametru mac.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/75597
BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/535963/100/0/threaded
EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/37527/
FULLDISC: http://seclists.org/fulldisclosure/2015/Jul/40
MISC: http://packetstormsecurity.com/files/132609/AirLink101-SkyIPCam1620W-OS-Command-Injection.html
MISC: https://www.coresecurity.com/advisories/airlink101-skyipcam1620w-os-command-injection
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-2280

9 let
246 zemí
402k uživatelů
2340k výpočtů
Logo sectech.co.nz
Logo secutek.cz
Logo reolink.com
Logo ru.kedacom.com
Logo www.inv-technology.com
Logo www.systemy-stech.cz