CVE-2015-2096

Zranitelnost funkce Connect-after-free ve funkci Connect v ovládacím prvku WESPMonitor.WESPMonitorCtrl.1 ve WebGate eDVR Manager umožňuje vzdáleným útočníkům spustit libovolný kód přes neplatnou IP adresu a znovu načíst stránku.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/72849
MISC: http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-15-069/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-2096

11 let
255 zemí
718k uživatelů
3876k výpočtů
Logo blog.camcloud.com
Logo sectech.co.nz
Logo www.kelcom.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.eleksys.cz
Logo www.i4wifi.cz