CVE-2015-2096

Zranitelnost bez použití ve funkci Connect v ovládacím prvku WESPMonitor.WESPMonitorCtrl.1 ActiveX ve WebGate eDVR Manager umožňuje vzdáleným útočníkům spustit libovolný kód přes neplatnou IP adresu a znovu načíst stránku.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/72849
MISC: http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-15-069/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-2096

11 let
254 zemí
606k uživatelů
4056k výpočtů