CVE-2014-9263

Více přetečení vyrovnávací paměti v ovládání PocketNetNVRMediaClientAxCtrl.NVRMediaViewer.1 v 3S Pocketnet Tech VMS umožňuje vzdáleným útočníkům provádět libovolný kód pomocí vytvořeného řetězce k (1) StartRecord, (2) StartRecordEx, (3) StartScheduledRecord, (4) SetDisplayText, (4) 5) GetONVIFDeviceInformation, (6) GetONVIFProfiles nebo (7) metoda GetONVIFStreamUri nebo vytvořený název souboru pro metodu (8) SaveCurrentImage nebo (9) SaveCurrentImageEx.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/71488
MISC: http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-14-393/
MISC: http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-14-394/
MISC: http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-14-395/
MISC: http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-14-396/
MISC: http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-14-397/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-9263

9 let
245 zemí
380k uživatelů
2230k výpočtů
Logo www.eleksys.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo ru.kedacom.com
Logo sectech.co.nz
Logo secutek.cz