CVE-2014-9263

Přetečení více vyrovnávacích pamětí v adresáři Ovládání PocketNetNVRMediaClientAxCtrl.NVRMediaViewer.1 v 3S Pocketnet Tech VMS umožňují vzdáleným útočníkům spouštět libovolný kód pomocí a vytvořený řetězec (1) StartRecord, (2) StartRecordEx, (3) StartScheduledRecord, (4) SetDisplayText, (5) GetONVIFDeviceInformation, (6) GetONVIFProfiles nebo (7) Metoda GetONVIFStreamUri nebo vytvořený název souboru (8) SaveCurrentImage nebo (9) metoda SaveCurrentImageEx.

MISC: http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-14-393/
MISC: http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-14-394/
MISC: http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-14-395/
MISC: http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-14-396/
MISC: http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-14-397/
BID: http://www.securityfocus.com/bid/71488
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-9263

7 let
228 zemí
153k uživatelů
1061k výpočtů
Logo www.power-shop.gr
Logo blog.camcloud.com
Logo www.inv-technology.com
Logo sectech.co.nz
Logo www.eleksys.cz
Logo www.i4wifi.cz