CVE-2014-9263

Několik přetečení vyrovnávací paměti v ovládacím prvku PocketNetNVRMediaClientAxCtrl.NVRMediaViewer.1 v 3S Pocketnet Tech VMS umožňuje vzdáleným útočníkům provádět libovolný kód prostřednictvím vytvořeného řetězce do (1) StartRecord, (2) StartRecordEx, (3) StartScheduledRecord, (4) SetDisplayTe ( 5) GetONVIFDeviceInformation, (6) GetONVIFProfiles nebo (7) GetONVIFStreamUri metoda nebo vytvořený název souboru k (8) SaveCurrentImage nebo (9) SaveCurrentImageEx metodě.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/71488
MISC: http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-14-393/
MISC: http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-14-394/
MISC: http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-14-395/
MISC: http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-14-396/
MISC: http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-14-397/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-9263

9 let
248 zemí
474k uživatelů
2697k výpočtů
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo www.elsec.cz
Logo sectech.co.nz
Logo www.kelcom.cz
Logo www.i4wifi.cz