CVE-2014-8006

Funkce Disaster Recovery (DRA) na DVR Cisco ISB8320-E High-Definition IP-Only umožňuje vzdáleným útočníkům obejít autentizaci vytvořením relace TELNET během spouštění obnovy, aka ID chyby CSCup85422.

CISCO: http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2014-8006
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-8006

12 let
256 zemí
715k uživatelů
4776k výpočtů