CVE-2014-3895

Kamera I-O DATA TS-WLCAM s firmwarem 1.06 a starším, Kamera TS-WLCAM/V s firmwarem 1.06 a starším, Kamera TS-WPTCAM s firmwarem 1.08 a starším, Kamera TS-PTCAM s firmwarem 1.08 a starším, TS-PTCAM/POE kamera s firmwarem 1.08 a starším a kamera TS-WLC2 s firmwarem 1.02 a starší umožňují vzdáleným útočníkům obejít autentizaci a následně získat citlivá pověření a konfigurační data prostřednictvím nespecifikovaných vektorů.

CONFIRM: http://www.iodata.jp/support/information/2014/qwatch/
JVN: http://jvn.jp/en/jp/JVN94592501/index.html
JVNDB: http://jvndb.jvn.jp/jvndb/JVNDB-2014-000087
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-3895

12 let
256 zemí
767k uživatelů
5110k výpočtů