CVE-2014-1911

Kamera Foscam FI8910W s firmwarem starším než 11.37.2.55 umožňuje vzdáleným útočníkům získat citlivá video a obrazová data prostřednictvím prázdného uživatelského jména a hesla.

CERT-VN: http://www.kb.cert.org/vuls/id/525132
CONFIRM: http://foscam.us/forum/mjpeg-54-firmware-bug-user-logon-bypass-t8442.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-1911

12 let
256 zemí
744k uživatelů
4988k výpočtů