CVE-2014-10011

Přetečení vyrovnávací paměti založené na zásobníku v UltraCamLib v ovládacím prvku UltraCam ActiveX (UltraCamX.ocx) pro kameru TRENDnet SecurView TV-IP422WN umožňuje vzdáleným útočníkům spustit libovolný kód prostřednictvím dlouhého řetězce do (1) CGI_ParamSet, (2) OpenFileDlg, (3 ) Funkce SnapFileName, (4) Password, (5) SetCGIAPNAME, (6) AccountCode nebo (7) RemoteHost.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/71292
MISC: http://packetstormsecurity.com/files/129262/TRENDnet-SecurView-Wireless-Network-Camera-TV-IP422WN-Buffer-Overflow.html
MISC: http://www.zeroscience.mk/codes/trendnet_bof.txt
MISC: http://www.zeroscience.mk/en/vulnerabilities/ZSL-2014-5211.php
XF: https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/98948
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-10011

12 let
256 zemí
767k uživatelů
5110k výpočtů