CVE-2014-10011

Přetečení vyrovnávací paměti založené na zásobníku v UltraCamLib v UltraCam ActiveX Control (UltraCamX.ocx) pro kameru TRENDnet SecurView TV-IP422WN umožňuje vzdáleným útočníkům spustit libovolný kód pomocí dlouhého řetězce na (1) CGI_ParamSet, (2) OpenFileDlg, (3 ) SnapFileName, (4) Heslo, (5) SetCGIAPNAME, (6) AccountCode nebo (7) RemoteHost.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/71292
MISC: http://packetstormsecurity.com/files/129262/TRENDnet-SecurView-Wireless-Network-Camera-TV-IP422WN-Buffer-Overflow.html
MISC: http://www.zeroscience.mk/codes/trendnet_bof.txt
MISC: http://www.zeroscience.mk/en/vulnerabilities/ZSL-2014-5211.php
XF: https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/98948
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-10011

10 let
253 zemí
671k uživatelů
3646k výpočtů
Logo www.eleksys.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo secutek.cz