CVE-2014-10011

Přetečení vyrovnávací paměti založené na zásobnících v UltraCamLib v UltraCam ActiveX Control (UltraCamX.ocx) pro kameru TRENDnet SecurView TV-IP422WN umožňuje vzdálené útočníky spouštět libovolný kód přes dlouhý řetězec (1) CGI_ParamSet, (2) OpenFileDlg, (3) SnapFileName, (4) Heslo, (5) SetCGIAPNAME, (6) AccountCode nebo (7) Funkce RemoteHost.

MISC: http://packetstormsecurity.com/files/129262/TRENDnet-SecurView-Wireless-Network-Camera-TV-IP422WN-Buffer-Overflow.html
MISC: http://www.zeroscience.mk/codes/trendnet_bof.txt
MISC: http://www.zeroscience.mk/en/vulnerabilities/ZSL-2014-5211.php
BID: http://www.securityfocus.com/bid/71292
XF: https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/98948
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-10011

7 let
228 zemí
144k uživatelů
1017k výpočtů
Logo ru.kedacom.com
Logo www.kelcom.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo sectech.co.nz
Logo reolink.com
Logo blog.camcloud.com