CVE-2014-0673

Několik zranitelností skriptování mezi weby (XSS) ve webovém rozhraní na kamerách Cisco Video Surveillance 5000 HD IP Dome umožňuje vzdáleným útočníkům injektovat libovolný webový skript nebo HTML prostřednictvím vytvořené adresy URL, aka Bug IDs CSCud10943 a CSCud10950.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/65145
CISCO: http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2014-0673
CONFIRM: http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=32568
OSVDB: http://osvdb.org/102557
SECTRACK: http://www.securitytracker.com/id/1029689
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/56552
XF: https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/90733
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-0673

10 let
252 zemí
634k uživatelů
3469k výpočtů
Logo sectech.co.nz
Logo secutek.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo reolink.com
Logo blog.camcloud.com
Logo www.eleksys.cz