CVE-2014-0673

Mnoho chyb zabezpečení skriptování přes web (XSS) ve webovém rozhraní na kamerách Cisco Video Surveillance 5000 HD IP Dome kamery umožňuje vzdáleným útočníkům vkládat libovolný webový skript nebo HTML prostřednictvím vytvořené adresy URL, která je známa jako ID chyby CSCud10943 a CSCud10950.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/65145
CISCO: http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2014-0673
CONFIRM: http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=32568
OSVDB: http://osvdb.org/102557
SECTRACK: http://www.securitytracker.com/id/1029689
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/56552
XF: https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/90733
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-0673

8 let
231 zemí
188k uživatelů
1244k výpočtů
Logo www.power-shop.gr
Logo www.a1securitycameras.com
Logo secutek.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.eleksys.cz