CVE-2014-0673

Několik zranitelností skriptování mezi weby (XSS) ve webovém rozhraní na kamerách Cisco Video Surveillance 5000 HD IP Dome umožňuje vzdáleným útočníkům vkládat libovolný webový skript nebo HTML prostřednictvím vytvořené adresy URL, neboli ID chyb CSCud10943 a CSCud10950.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/65145
CISCO: http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2014-0673
CONFIRM: http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=32568
OSVDB: http://osvdb.org/102557
SECTRACK: http://www.securitytracker.com/id/1029689
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/56552
XF: https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/90733
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-0673

10 let
253 zemí
671k uživatelů
3646k výpočtů
Logo www.eleksys.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo sectech.co.nz
Logo www.systemy-stech.cz