CVE-2014-0673

Vícenásobné skriptování mezi webovými servery (XSS) na webu rozhraní na kamerách Cisco Video Surveillance 5000 HD IP Dome vzdálené útočníky k injektování libovolného webového skriptu nebo HTML přes crafted URL, aka ID chyby CSCud10943 a CSCud10950.

CONFIRM: http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=32568
CISCO: http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2014-0673
BID: http://www.securityfocus.com/bid/65145
OSVDB: http://osvdb.org/102557
SECTRACK: http://www.securitytracker.com/id/1029689
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/56552
XF: https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/90733
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-0673

7 let
228 zemí
153k uživatelů
1061k výpočtů
Logo www.systemy-stech.cz
Logo reolink.com
Logo www.elsec.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo secutek.cz
Logo sectech.co.nz