CVE-2014-0673

Mnoho chyb zabezpečení skriptování přes web (XSS) ve webovém rozhraní na kamerách Cisco Video Surveillance 5000 HD IP Dome kamery umožňuje vzdáleným útočníkům vkládat libovolný webový skript nebo HTML prostřednictvím vytvořené adresy URL, tzv. ID chyby CSCud10943 a CSCud10950.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/65145
CISCO: http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2014-0673
CONFIRM: http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=32568
OSVDB: http://osvdb.org/102557
SECTRACK: http://www.securitytracker.com/id/1029689
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/56552
XF: https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/90733
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-0673

8 let
232 zemí
222k uživatelů
1417k výpočtů
Logo www.a1securitycameras.com
Logo blog.camcloud.com
Logo www.elsec.cz
Logo www.eleksys.cz
Logo secutek.cz
Logo www.i4wifi.cz