CVE-2014-0673

Několik zranitelností skriptování mezi weby (XSS) ve webovém rozhraní na kamerách Cisco Video Surveillance 5000 HD IP Dome umožňuje vzdáleným útočníkům injektovat libovolný webový skript nebo HTML prostřednictvím vytvořené adresy URL, aka Bug IDs CSCud10943 a CSCud10950.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/65145
CISCO: http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2014-0673
CONFIRM: http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=32568
OSVDB: http://osvdb.org/102557
SECTRACK: http://www.securitytracker.com/id/1029689
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/56552
XF: https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/90733
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-0673

10 let
251 zemí
583k uživatelů
3222k výpočtů
Logo www.inv-technology.com
Logo secutek.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo www.elsec.cz
Logo sectech.co.nz
Logo www.eleksys.cz