CVE-2014-0673

Více zranitelností skriptování mezi servery (XSS) ve webovém rozhraní kamer Cisco Video Surveillance 5000 HD IP Dome umožňuje vzdáleným útočníkům aplikovat libovolný webový skript nebo HTML pomocí vytvořené adresy URL, tzv. ID chyb CSCud10943 a CSCud10950.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/65145
CISCO: http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2014-0673
CONFIRM: http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=32568
OSVDB: http://osvdb.org/102557
SECTRACK: http://www.securitytracker.com/id/1029689
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/56552
XF: https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/90733
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-0673

9 let
238 zemí
326k uživatelů
1952k výpočtů
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo www.inv-technology.com
Logo secutek.cz
Logo reolink.com
Logo ru.kedacom.com