CVE-2014-0673

Několik zranitelností skriptování mezi weby (XSS) ve webovém rozhraní na kamerách Cisco Video Surveillance 5000 HD IP Dome umožňuje vzdáleným útočníkům injektovat libovolný webový skript nebo HTML prostřednictvím vytvořené adresy URL, aka Bug IDs CSCud10943 a CSCud10950.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/65145
CISCO: http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2014-0673
CONFIRM: http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=32568
OSVDB: http://osvdb.org/102557
SECTRACK: http://www.securitytracker.com/id/1029689
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/56552
XF: https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/90733
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-0673

9 let
247 zemí
455k uživatelů
2601k výpočtů
Logo www.inv-technology.com
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.eleksys.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo sectech.co.nz