CVE-2014-0673

Více zranitelností skriptování mezi stránkami (XSS) ve webovém rozhraní kamer Cisco Video Surveillance 5000 HD IP Dome umožňuje vzdáleným útočníkům vložit libovolný webový skript nebo HTML prostřednictvím vytvořené adresy URL, neboli ID chyb CSCud10943 a CSCud10950.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/65145
CISCO: http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2014-0673
CONFIRM: http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=32568
OSVDB: http://osvdb.org/102557
SECTRACK: http://www.securitytracker.com/id/1029689
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/56552
XF: https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/90733
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-0673

11 let
255 zemí
718k uživatelů
3877k výpočtů
Logo www.inv-technology.com
Logo www.eleksys.cz
Logo secutek.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo reolink.com
Logo www.kelcom.cz