CVE-2013-6117

Dahua DVR 2.608.0000.0 a 2.608.GV00.0 umožňuje vzdáleným útočníkům obejít autentizaci a získat citlivé informace včetně přihlašovacích údajů uživatele, změnit uživatelská hesla, vymazat soubory protokolu a provést další akce prostřednictvím požadavku na TCP port 37777.

BUGTRAQ: http://seclists.org/bugtraq/2013/Nov/62
EXPLOIT-DB: http://www.exploit-db.com/exploits/29673
MISC: http://blog.depthsecurity.com/2013/11/dahua-dvr-authentication-bypass-cve.html
MISC: http://packetstormsecurity.com/files/124022/Dahua-DVR-Authentication-Bypass.html
OSVDB: http://www.osvdb.org/99783
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2013-6117

12 let
256 zemí
744k uživatelů
4988k výpočtů