CVE-2013-6117

Dahua DVR 2.608.0000.0 a 2.608.GV00.0 umožňuje vzdáleným útočníkům ověření bypassu a získání citlivých informací včetně uživatele pověření, změna uživatelských hesel, vymazání souborů protokolu a provádění dalších akce prostřednictvím požadavku na port TCP 37777.

BUGTRAQ: http://seclists.org/bugtraq/2013/Nov/62
EXPLOIT-DB: http://www.exploit-db.com/exploits/29673
MISC: http://blog.depthsecurity.com/2013/11/dahua-dvr-authentication-bypass-cve.html
MISC: http://packetstormsecurity.com/files/124022/Dahua-DVR-Authentication-Bypass.html
OSVDB: http://www.osvdb.org/99783
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2013-6117

7 let
222 zemí
120k uživatelů
856k výpočtů
Logo www.kelcom.cz
Logo www.elsec.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.eleksys.cz
Logo secutek.cz