CVE-2013-5215

Chyba zabezpečení skriptování mezi weby (XSS) ve webovém rozhraní Možnost „WiFi skenování“ v bezdrátových IP kamerách FOSCAM umožňuje vzdáleným útočníkům vložit libovolný webový skript nebo HTML prostřednictvím SSID.

FULLDISC: http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2013-11/0046.html
MISC: http://packetstormsecurity.com/files/123943/FOSCAM-Wireless-IP-Camera-Cross-Site-Scripting.html
OSVDB: http://osvdb.org/99550
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/55080
XF: https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/88629
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2013-5215

10 let
253 zemí
671k uživatelů
3646k výpočtů
Logo blog.camcloud.com
Logo www.eleksys.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo reolink.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.a1securitycameras.com