CVE-2013-5215

Zranitelnost skriptování mezi stránkami (XSS) ve webovém rozhraní „WiFi scan“ možnost v FOSCAM bezdrátových IP kamerách umožňuje vzdáleným útočníkům vkládat libovolný webový skript nebo HTML prostřednictvím SSID.

FULLDISC: http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2013-11/0046.html
MISC: http://packetstormsecurity.com/files/123943/FOSCAM-Wireless-IP-Camera-Cross-Site-Scripting.html
OSVDB: http://osvdb.org/99550
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/55080
XF: https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/88629
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2013-5215

8 let
231 zemí
213k uživatelů
1371k výpočtů
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo ru.kedacom.com
Logo www.power-shop.gr
Logo sectech.co.nz