CVE-2013-5215

Chyba zabezpečení cross-site scripting (XSS) ve webovém rozhraní s možností „skenování WiFi“ v bezdrátových IP kamerách FOSCAM umožňuje vzdáleným útočníkům vložit libovolný webový skript nebo HTML prostřednictvím SSID.

FULLDISC: http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2013-11/0046.html
MISC: http://packetstormsecurity.com/files/123943/FOSCAM-Wireless-IP-Camera-Cross-Site-Scripting.html
OSVDB: http://osvdb.org/99550
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/55080
XF: https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/88629
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2013-5215

12 let
256 zemí
744k uživatelů
4988k výpočtů