CVE-2013-4981

Přetečení vyrovnávací paměti v cgi-bin/user/Config.cgi v AVTECH AVN801 DVR s firmwarem 1017-1003-1009-1003 a starším a možná i dalšími zařízeními umožňuje vzdáleným útočníkům způsobit odmítnutí služby (zhroucení zařízení) a případně provést libovolné kód přes dlouhý řetězec v parametru Network.SMTP.Receivers.

FULLDISC: http://seclists.org/fulldisclosure/2013/Aug/284
MISC: http://www.coresecurity.com/advisories/avtech-dvr-multiple-vulnerabilities
OSVDB: http://osvdb.org/96693
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2013-4981

12 let
256 zemí
767k uživatelů
5110k výpočtů