CVE-2013-4980

Přetečení vyrovnávací paměti v RTSP Packet Handler v AVTECH AVN801 DVR s firmwarem 1017-1003-1009-1003 a starším a možná i na dalších zařízeních umožňuje vzdáleným útočníkům způsobit odmítnutí služby (padnutí zařízení) a případně spustit libovolný kód prostřednictvím dlouhého řetězce v URI v požadavku RTSP SETUP.

FULLDISC: http://seclists.org/fulldisclosure/2013/Aug/284
MISC: http://www.coresecurity.com/advisories/avtech-dvr-multiple-vulnerabilities
OSVDB: http://osvdb.org/96692
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2013-4980

12 let
256 zemí
744k uživatelů
4988k výpočtů