CVE-2013-3689

Brickcom FB-100Ap, WCB-100Ap, MD-100Ap, WFB-100Ap, OB-100Ae, OSD-040E a případně další modely kamer s firmwarem 3.0.6.16C1 a starším, správně neomezují přístup k souboru configfile.dump, který umožnit vzdáleným útočníkům získat citlivé informace (uživatelská jména, hesla a konfigurace) prostřednictvím akce získat.

FULLDISC: http://seclists.org/fulldisclosure/2013/Jun/84
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2013-3689

11 let
254 zemí
606k uživatelů
4056k výpočtů