CVE-2013-3689

Brickcom FB-100Ap, WCB-100Ap, MD-100Ap, WFB-100Ap, OB-100Ae, OSD-040E a případně další modely fotoaparátů s firmwarem 3.0.6.16C1 a staršími, neomezují správně přístup k souboru configfile.dump, který umožňují vzdáleným útočníkům získat citlivé informace (uživatelská jména, hesla a konfigurace) prostřednictvím akce get.

FULLDISC: http://seclists.org/fulldisclosure/2013/Jun/84
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2013-3689

8 let
236 zemí
307k uživatelů
1853k výpočtů
Logo www.eleksys.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo www.inv-technology.com
Logo sectech.co.nz
Logo www.i4wifi.cz
Logo reolink.com