CVE-2013-3687

AirLive POE2600HD, POE250HD, POE200HD, OD-325HD, OD-2025HD, OD-2060HD, POE100HD a případně další modely fotoaparátů používají k ukládání citlivých informací jasný text, který umožňuje útočníkům získat hesla, uživatelská jména a další citlivé informace přečtením nespecifikovaný záložní soubor.

FULLDISC: http://seclists.org/fulldisclosure/2013/Jun/84
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2013-3687

10 let
251 zemí
614k uživatelů
3370k výpočtů
Logo www.elsec.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo reolink.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.eleksys.cz