CVE-2013-3687

AirLive POE2600HD, POE250HD, POE200HD, OD-325HD, OD-2025HD, OD-2060HD, POE100HD a možná i další modely kamer používají čistý text k ukládání citlivých informací, což umožňuje útočníkům získat hesla, uživatelská jména a další citlivé informace čtením nespecifikovaný záložní soubor.

FULLDISC: http://seclists.org/fulldisclosure/2013/Jun/84
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2013-3687

12 let
256 zemí
744k uživatelů
4988k výpočtů