CVE-2013-3687

AirLive POE2600HD, POE250HD, POE200HD, OD-325HD, OD-2025HD, OD-2060HD, POE100HD a případně další modely fotoaparátů používají k ukládání citlivých informací jasný text, který útočníkům umožňuje získat hesla, uživatelská jména a další citlivé informace přečtením nespecifikovaný záložní soubor.

FULLDISC: http://seclists.org/fulldisclosure/2013/Jun/84
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2013-3687

10 let
251 zemí
554k uživatelů
3082k výpočtů
Logo www.eleksys.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo ru.kedacom.com
Logo www.inv-technology.com
Logo sectech.co.nz
Logo www.kelcom.cz