CVE-2013-3687

AirLive POE2600HD, POE250HD, POE200HD, OD-325HD, OD-2025HD, OD-2060HD, POE100HD a případně další modely fotoaparátů používají jasný text k ukládání citlivých informací, což útočníkům umožňuje získat hesla, uživatelská jména a další citlivé informace čtením nespecifikovaný záložní soubor.

FULLDISC: http://seclists.org/fulldisclosure/2013/Jun/84
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2013-3687

9 let
246 zemí
427k uživatelů
2462k výpočtů
Logo www.eleksys.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo reolink.com
Logo secutek.cz